โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 21

ประเทศอังกฤษ และ ประเทศออสเตรเลีย

เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(London, United Kingdom)

สอบได้ที่ 1 จ่ายเพียง 74,900 บาท 

  • เดินทางวันที่ 5-19 ตุลาคม 2567 (2 สัปดาห์)
  • เรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ
  • พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษ บ้านละ 2-3 คน
  • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองลอนดอน
  • รับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 12-24 ปี

เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
(Sydney, Australia)

สอบได้ที่ 1 จ่ายเพียง 84,900 บาท  

  • เดินทางวันที่ 12-26 ตุลาคม 2567 (2 สัปดาห์)
  • เรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ
  • พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษ บ้านละ 2-3 คน
  • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองซิดนีย์
  • รับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี

ระเบียบการสมัครและกำหนดการสอบ

🌟  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.
🌟  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🌟  สอบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านระบบปฏิบัติการซูม (Zoom Application) และปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป (ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้)
🌟   ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line Official : @bwkinternational

Facebook : bwkinternational

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ