โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

High School Exchange Programs

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Short Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระยะสั้น

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Work and Travel & Work and Study

โครงการฝึกทำงานและท่องเที่ยว

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Study Tours

โครงการทางการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้และการเดินทางเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Application Forms

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Announcements

ประกาศผลสอบ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

เปิดโลกทัศน์เยาวชนไทยไปกับ BWK

Add Friend

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2566โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับประสบการณ์และพื้นฐานที่ดีทางด้าน
การศึกษาในต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทางด้านการศึกษาและการได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

High School Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนฯ คือการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศอุปถัมภ์ต่าง ๆ หรือ ที่เรียกว่า “โครงการยุวทูต”

American Public School (J-1)

American Public School (F-1)

Canada

New Zealand

France

Japan

สมัครออนไลน์

ใบสมัครโครงการ

ระยะยาว

ใบสมัครโครงการ

ระยะสั้น

ประกาศผลสอบ

gallery

USA

USA

USA

PRE-DEPARTURE CAMP

USA

New Zealand

รีวิว นักเรียนแลกเปลี่ยน